Предучилищна възраст – 5-6 годишни деца

Методика та на курса се подчинява на принципите на детското възприятие – усвояването на езика се осъществява на устно ниво чрез мотивиране на децата в области, които ги интересуват.

Използва се разнообразие от средства – учебник и учебна тетрадка, учебни карти за въвеждане на новите думи, аудио и видео материали – интересни кратки истории, в които се използват вече познатите изрази, ръчно творчество.

Обучението е динамично и вариативно. Децата във формата на игра се научават на популярни английски песни и броилки, както и на познати за тяхната възраст теми: запознаване, училище, плодове, животни, играчки, времето, тържества, здраве, храна, които изграждат и общите им познания за света.

След всяка усвоена тема на децата е предоставена възможност сами да определят какво умеят да направят на английски език чрез картинни тестове.

Във втората година на обучението се изучава писмено и четивно английската азбука и кратки думички.

 

 

Начална училищна възраст – 1, 2, 3 клас (7-8 годишни деца)

Децата вече се учат да четат английски текстове – кратки, опростени, но винаги свързани с илюстрации.

Системата има много богат аудио материал с песни, стихчета, разказчета, записани с различни гласове – детски и на възрастни, с много чувство за хумор. Те дават безценна база за развитие на правилното произношение и добри умения за слушане.

Постепенно децата се учат да общуват помежду си и с учителя на английски, да пеят, да рецитират и да разиграват пиеси.

Учат се и да пишат – първо думички, а после кратки, простички текстове, свързани с теми, които познават, и базирани на ясни модели. Правят свои проекти: моята стая, моят град, полезните и вредни храни, моите приятели и семейство, моят ден.

Вече знаят за живота на децата от цял свят – как се обличат, къде живеят. Обичат да гледат и историите със своите любими герои, да играят на игри на английски – с карти, със зарчета – или да четат кратки приказки.