Подготовка за матура по английски език

За завършващите средно образование ученици предлагаме курс за подготовка на предстоящия им зрелостен изпит.

Курсът се състои от задълбочен преговор и разширяване на знанията и уменията на курсистите, както и от многократни пробни тестове, съответстващи по формат и съдържание на реалния изпит.

Материалите са съобразени с нивото на групата, използваме подбрана практична английска граматика и упражнения в трите умения, тестувани на матурата – слушане, писане и четене.

Обучението се провежда прз цялата учебна година, като началото му е от октомври.