Цел : Подготовка за полагане на международно признатите изпити за диплома за владеене на английски език от университета Кеймбридж.

Провеждането на изпитите в България се организира от Британски съвет (British Council), с който училище Алиса работи в тясно сътрудничество от 2000 година.

През 2014 г. училище “Алиса” затвърди своето сътрудничество в партньорската програма “Addvantage” на Британски съвет за институциите, подготвящи кандидати за изпитите на Кеймбридж.

Това почетно членство беше заслужено от нашите ученици, успешно положили изпитите през 14-те години, през които ние ги подготвяме.

И сега можем да ви предложим невероятната възможност за предварително тестуване с автентични материали от университета на Кеймбридж, които се проверяват от оценителите на тези изпити, с техните рецензии на вашите писмени работи.

 

Курсът e подходящ за ученици и възрастни и се състои от задълбочен преговор и разширяване на знанията и уменията на курсистите, както и от многократни пробни тестове, съответстващи по формат и съдържание на реалния изпит за FCE и CAE.

 

 

Подготовката трае една учебна година, провежда се през съботните дни.