През изминалите 22 години ние, преподавателите в училище “АЛИСА”, натрупахме опит и изградихме традиция в преподаването на английски език. Нашите ученици достигнаха високо ниво на владеене на английски език и получиха международнопризнатите дипломи на университета Кеймбридж.

Последната степен на учебния процес е подготовката за IELTS и Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) Examinations – FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English), които представляват международна и безсрочна диплома за професионално владеене на езика, валидна за работа и обучение в учебни заведения.

През 2014 година училище “Алиса” стана за втори път член на партньорската програма на Британски съвет за институциите, подготвящи кандидати за изпитите на Кеймбридж. Това почетно членство беше заслужено от нашите ученици, успешно положили изпитите през 14-те години, през които ние ги подготвяме. И сега можем да ви предложим невероятната възможност за предварително тестуване с автентични материали от университета на Кеймбридж, които се проверяват от оценителите на тези изпити, с техните рецензии на вашите писмени работи.

Нашите преподаватели са висококвалифицирани, с опит и непрекъснато усъвършенстване чрез тесни контакти с институции и организации като Британски съвет, Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА), Департамента за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) и др. и участие в техните семинари, конференции и мероприятия.